Kik

Wie zijn de MR

Oudergeleding medezeggenschap:
Annemieke Herberigs heeft vier zoons, waarvan er drie op de Liduina basisschool zitten: Billy zit in groep 7, Abel in groep 6a, Jimi in groep 2a en onze oudste zoon Romijn zit sinds kort op de middelbare school.
Contactgegevens: a.herberigs@outlook.com, 06 28843112
 
 
Harrald Luijerink is vader van Aaron (groep 5b), Axel (groep 3b) en Adam (Peuteropvang Het Opstapje naast de Liduina).
Contactgegevens: harrald.luijerink@yahoo.com 06 24752802
 
 
Karl Riesebosch is secretaris van de MR en vader van Sterre (groep 6b) en Mats (4a).
Contactgegevens:: karl.riesebosch@gmail.com, 06 24883455
 
Personeelsgeleding Medezeggenschap:
Emmy van Wijnen is leerkracht van groep 4a.
Contactgegevens: evwijnen@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922
 
Marjolein Janssen is de leerkracht van groep 1a. 
Contactgegevens: mjanssen@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922