Kik

Wie zijn de MR

Oudergeleding medezeggenschap:
Annemieke Herberigs heeft vier zoons, waarvan er drie op de Liduina basisschool zitten: Billy zit in groep 8, Abel in groep 7a, Jimi in groep 3a en onze oudste zoon Romijn zit sinds kort op de middelbare school.
Contactgegevens: a.herberigs@outlook.com, 06 28843112
 
 
Harrald Luijerink is vader van Aaron (groep 6b), Axel (groep 4b) en Adam (startgroep).
Contactgegevens: harrald.luijerink@yahoo.com 06 24752802
 
 
Karl Riesebosch is secretaris van de MR en vader van Sterre (groep 7b) en Mats (5a).
Contactgegevens:: karl.riesebosch@gmail.com, 06 24883455
 
Personeelsgeleding Medezeggenschap:
Emmy van Wijnen is leerkracht van groep 4a.
Contactgegevens: evwijnen@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922
 
Wies Kooiman is de leerkracht van groep 2a. 
Contactgegevens: wkooiman@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922
 
Erhan Daskapan is de leerkracht van groep 8. 
Contactgegevens: edaskapan@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922