Kik

Wie zijn de MR

Oudergeleding medezeggenschap:

Annemieke Herberigs heeft vier zoons, waarvan er nog een op de Liduina basisschool zit: Jimi zit in groep 5a. Haar oudste drie zoons zitten inmiddels op de middelbare school. 

 
Harrald Luijerink is secretaris van de MR en vader van Aaron (brugklas middelbare school), Axel (groep 7b) en Adam (groep 3a). 
 
Karl Riesebosch heeft een zoon Mats (groep 8a) en een dochter Sterre die vorig schooljaar op de middelbare school is begonnen (HML) en is getrouwd met Daniella Nicolaes. 
 
 
Personeelsgeleding medezeggenschap:
Emma van de Velde is leerkracht van groep 4a.
 
Wies Kooiman is voorzitter van de MR en leerkracht van groep 2b.
 
Erhan Daskapan is leerkracht van groep 8b. 
 
 
Contact opnemen met de medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad is via SchOuderCom bereikbaar door een bericht naar de Medezeggenschapsraad-mailbox te sturen. Alle leden van de medezeggenschapsraad zijn ook individueel bereikbaar via SchOuderCom.

Voor ouders die geen toegang hebben tot SchOuderCom, zijn de contactgegevens van de medezeggenschapsraad te verkrijgen via mailadres info@liduina.lucasonderwijs.nl.