Kik

Visie

“De Liduina basisschool streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Naast het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij het ook erg belangrijk dat kinderen goed leren samenwerken. Wij willen de kinderen begeleiden bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en zien het als onze taak elk kind te begeleiden bij het ontplooien van zijn individuele mogelijkheden”.

 

Hieruit spreekt een van onze belangrijkste uitgangspunten: respect voor elkaar. De school ziet hierin een opvoedende rol voor zichzelf weggelegd, waarin de samenwerking met ouders niet mag ontbreken. Wij vinden het daarom ook belangrijk om steeds te blijven investeren in het contact met de ouders. Een ander uitgangspunt is het klimaat in de school. Op de Liduina basisschool werken enthousiaste en betrokken leerkrachten die veel waarde hechten aan een kindvriendelijke omgeving en omgang. Structuur, de inrichting van de school, duidelijke regels en afspraken, inlevingsvermogen en veiligheid vinden wij belangrijk. Bovenstaande krijgt gestalte in de ontwikkelpunten voor de komende jaren, zoals het sociaal pedagogisch klimaat, zorg, onderwijs op maat en informatie en communicatie technologie (ICT).

 

Intentieverklaring

Een ander uitgangspunt is het klimaat in de school. Op de Liduina basisschool werken enthousiaste en betrokken leerkrachten die veel waarde hechten aan een kindvriendelijke omgeving en omgang. Structuur, de inrichting van de school, duidelijke regels en afspraken, inlevingsvermogen en veiligheid vinden wij belangrijk. Onze missie en uitgangspunten zijn vastgelegd in de Intentieverklaring tot Samenwerking Ouders en de Liduina basisschool, die alle ouders onderschrijven.