Kik

Leertour

Leertour

Een middag per week staan de klassendeuren open en wordt er groepsdoorbroken gewerkt op de Liduina. De groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 worden door elkaar gehusseld. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten, zoals een wereldoriëntatiethema, drama of muziek. Hierbij spelen 21st century skills een grote rol, zoals samenwerken en informatie zoeken. De lesmethodes worden hierbij even los gelaten.

De kinderen worden even uit de normale klassenstructuur gehaald en zitten in een andere groepssamenstelling. Ze komen met andere leerlingen in aanraking en dit zorgt voor nieuwe groepsdynamieken en leeruitdagingen. Zo kan het voor een kind heel fijn zijn om bij een ouder kind af te mogen kijken hoe iets werkt of om als ouder kind te merken hoeveel je al kunt. Als je dan ook nog iets kunt uitleggen aan een jonger kind, bereik je het hoogste niveau van denken. Wat je leert beklijft beter!

Er wordt gewerkt in kleinere groepen dan gewoonlijk, hiervoor worden extra handen ingezet. Deze organisatievorm levert een bijdrage aan het onderwijs op de Liduina doordat er ruimte is om nóg beter in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen, door te differentiëren in niveau, interesses, talenten en leerstijlen van leerlingen. De kinderen mogen zelf hun voorkeur aangeven voor het project waaraan ze willen werken. Daarnaast kijkt de leerkracht naar de onderwijsbehoeftes en interesses van de leerlingen bij het maken van de indeling. De talenten en interesses van leerkrachten worden ingezet bij de voorbereiding van de projecten, waardoor de leerkrachten hun expertise op een bepaald gebied nuttiger in kunnen zetten.