Kik

Jaarplan

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen en activiteiten die gedurende een kalenderjaar op de agenda van de Medezeggenschapsraad staan. 


Voor een uitgebreid overzicht van deze activiteiten met frequentie, aandachtsgebied en advies- of instemmingsrecht, komt binnenkort het Jaarplan beschikbaar via een klik op deze link:
 
Onderwerpen jaarplan: 
 • Huisvesting
 • Nieuwbouw
 • Veiligheidsplan
 • Meerjaren schoolplan
 • Jaarverslag bestuur en huishoudelijk regelement
 • Beoordelen begroting OC
 • Aannamebeleid leerlingen
 • Aannamebeleid personeel
 • Zorgplan/passend onderwijs
 • ICT-beleid
 • Protocol (ziekte)vervanging
 • Beleid tegen pesten/discriminatie/agressie/geweld
 • Organiseren MR verkiezing
 • Evalueren schoolgids huidig schooljaar
 • MR reglement
 • Formatie volgend schooljaar
 • Samenwerking 2 Samen
 • Ouderenquete
 • Begroting en financieel beleid
 • Schoolgids nieuwe schooljaar
 • Evalueren afgelopen schooljaar en vervanging methodieken
 • Opstart schooljaar
 • Opening OR/MR
 • Installeren nieuwe leden
 • Vaststellen vergaderdata MR en verdelen taken en thema's
 • Schoolplan en zorgplan
 • Samenwerking 2Samen
 • Begroting en financieel beleid (n.a.v. telling oktober)

 

Jaarverslag MR Liduina

Via onderstaande link kunt u binnenkort het jaarverslag van de MR bekijken/downloaden:

Jaarverslag 2021-2022