Kik

AVG

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk is geweest. Desalniettemin heeft de nieuwe wetgeving ook op onze school op onderdelen tot aanpassingen geleid. Zo zijn onze bestaande protocollen en reglementen aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op onze school is een privacyreglement van toepassing dat hier te vinden is op de website van Lucasonderwijs. Hierin worden onder andere de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegeven beschreven alsook wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Tevens kunt u hier het protocol Sociale Media vinden. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school wordt jaarlijks vooraf toestemming aan u gevraagd. U als ouders/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven instemming in te trekken.