Kik

Onderwijskwaliteit en protocollen

Via onderstaande link komt u bij het schoolplan 2023-2027 van Liduina basisschool. Hierin staan onze ambities voor de komende vier jaren. Deze ambities zijn geformuleerd om aan onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te kunnen geven. Liduina maakt deel uit van Lucas Onderwijs. In dit schoolplan wordt de relatie gelegd met het Koersplan 2017-2022 van Lucas Onderwijs en wat Lucas Onderwijs als collectief waardevol vindt.

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs; de doelgerichte ontwikkeling van de school en de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers staan daarbij centraal. De ontwikkelingen dienen te leiden tot het realiseren van de gestelde doelen in een mate die tot tevredenheid stemt van de leerlingen, de school, de medewerkers, de ouders, de externe relaties en de overheid. De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. We zien het geheel als een dynamisch groeidocument dat we middels onze jaarplannen evalueren en bijstellen als dit nodig blijkt te zijn.