Cultuurcommissie

Als onderdeel van de oudercommissie is de cultuurcommissie ontstaan. Deze commissie verzorgt activiteiten in een brede culturele context. Zo worden voor iedere leerling jaarlijks activiteiten georganiseerd, zoals een museumbezoek en 1 tot 2 losse culturele activiteiten onder schooltijd. Ook buiten schooltijd worden culturele activiteiten aangeboden, zoals deelname aan het Liduina schoolkoor, muzieklessen en workshops. Deze activiteiten worden aangekondigd via het Liduinajournaal of worden gecommuniceerd via de leerkrachten/klassenouders.

 

Een ander onderdeel, dat via de cultuurcommissie wordt vormgegeven, is de Liduina schoolkrant, die 2 keer per jaar verschijnt.

 

Wekelijks verschijnen cultuurtips in het Liduinajournaal.