Kik

Aanmelden

Wij realiseren ons dat het  zoeken van een basisschool geen gemakkelijke opgave is. Normaal gesproken nodigen wij u dan ook van harte uit om eerst eens een kijkje te nemen in onze school op een kennismakingsochtend. Helaas is dit momenteel niet mogelijk. Wel hebben we voor u een digitale rondleiding gemaakt. Deze sturen we u graag toe, dus mail of bel ons gerust! 

 

 

Aanmelden

 

Als uw kind ongeveer 2 jaar en tien maanden is krijgt u van de gemeente Den Haag een brief met aanmeldformulier toegestuurd. Woont u in Voorburg, dan kunt u het formulier hier downloaden:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/documents/191741_OCW_A4_Aanmeldformulier_BasisschoolDenHaag_v1T.pdf

Dit formulier vult u in en brengt u persoonlijk naar ons, samen met een kopie van het ID bewijs van uw kind. Wij zijn een school met een leerling plafond, dus u kunt dit alleen doen in de vastgestelde weken. 

 

Is uw kind geboren tussen 1 januari 2018 en 30 september 2018? Dan kunt aanmelden in de volgende periodes:

  • 22 maart t/m 6 april
  • 21 juni t/m 2 juli
  • 16 september t/m 30 september

Wij vragen iedereen om zich aan te melden in het eerste cohort na de derde verjaardag. 

 

U bent gedurende de hele dag van harte welkom, maar vanwege de maatregelen rondom Corona nemen we de formulieren graag van u aan bij de deur.

 
Toelating 
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Wij hebben elk jaar 60 plaatsen die wij verdelen over de aanmeld perioden. Als er meer kinderen zich aanmelden, kijken we naar een aantal toelatingscriteria:

* U heeft al een kind dat op de Liduina naar school gaat.

* Uw kind zit op peuteropvang 2Lakeien.

* U woont in de buurt van de Liduina

* U werkt op de Liduina.

 

Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot. 

  
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

 

Woont u in Voorburg? Dan kunt op deze site ook het aanmeldformulier downloaden.

 

 

Zij instroom groep 2 t/m 8

Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of
start in het nieuwe schooljaar op de Liduina basisschool, wordt er vooraf door de
intern begeleider een beknopt onderzoek afgenomen. De resultaten en eventuele
consequenties worden met de ouders besproken. Wij behouden ons het recht voor
om kinderen in de groepen 1 t/m 8 niet te plaatsen. Plaatsing is namelijk afhankelijk
van een aantal factoren:
• Groepsgrootte
• Het aantal leerlingen met zorg in een groep
• De mogelijkheid om eventuele leerlingen met zorg voldoende te kunnen bieden

 

Wachtlijst

Voor het schooljaar 2020-2021 is er een wachtlijst voor groep 1.

 

Formulier vooraanmelding voor Liduina basisschool:

N.B. Dit is nog geen aanmelding, deze doet u in de daarvoor vastgestelde weken!

Invoer:

Kind Voornaam
Tussenvoegsels *
Kind achternaam *
Geslacht *
Kind geboortedatum
Groep 1 t/m 8
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Ouder/verzorger voornaam *
Ouder/verzorger achternaam *
E-mailadres *
Mobiel nummer
Broertje of zusje op de Liduina
Opmerking/vraag
* Verplichte velden