Kik

Aanmelden

Wij realiseren ons dat het  zoeken van een basisschool geen gemakkelijke opgave is. Wij nodigen u dan ook van harte uit om eerst eens een kijkje te nemen in onze school op een kennismakingsochtend. U krijgt informatie over de school, kunt alle vragen stellen die u heeft en de kinderen van het 'kinderkabinet' geven u een rondleiding. Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor een rondleiding.

 

Als u na de kennismakingsochtend enthousiast bent geworden over de Liduina basisschool, dan kunt u onderaan deze pagina het formulier vooraanmelding invullen. Wij nemen dan rond de derde verjaardag contact met u op, zodat u aan kunt melden in de vastgestelde weken. 

 

Aanmelden

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016, dan kunt u uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind drie jaar is geworden:

  • 10 tot en met 21 december 2018 Let op: 21 december zijn wij niet op school i.v.m. de kerstviering!
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019

Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

 

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2016? 
U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar. De data van de aanmeldperioden zijn:

  • 16 december 2019 t/m 10 januari 2020 Let op: 20 december t/m 5 januari 2020 zijn wij niet op school i.v.m. de kerstviering en aansluitend kerstvakantie!
  • 16 maart t/m 27maart 2020
  • 22 juni t/m 3 juli 2020

 
Toelating 
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Wij hebben elk jaar 60 plaatsen die wij verdelen over de aanmeld perioden. Als er meer kinderen zich aanmelden, kijken we naar een aantal toelatingscriteria:

* U heeft al een kind dat op de Liduina naar school gaat.

* U woont in de buurt van de Liduina

* Uw kind zit op peuteropvang 2Lakeien.

* U werkt op de Liduina.

 

Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot. 

  
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

 

Woont u in Voorburg? Dan kunt op deze site ook het aanmeldformulier downloaden.

 

 

Zij instroom groep 2 t/m 8

Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of
start in het nieuwe schooljaar op de Liduina basisschool, wordt er vooraf door de
intern begeleider een beknopt onderzoek afgenomen. De resultaten en eventuele
consequenties worden met de ouders besproken. Wij behouden ons het recht voor
om kinderen in de groepen 1 t/m 8 niet te plaatsen. Plaatsing is namelijk afhankelijk
van een aantal factoren:
• Groepsgrootte
• Het aantal leerlingen met zorg in een groep
• De mogelijkheid om eventuele leerlingen met zorg voldoende te kunnen bieden

 

Wachtlijst

Voor het schooljaar 2018-2019 is er een wachtlijst voor groep 1.

 

Formulier vooraanmelding voor Liduina basisschool:

N.B. Dit is nog geen aanmelding, deze doet u in de daarvoor vastgestelde weken!

Invoer:

Gegevens kind

Roepnaam kind *
Voornaam *
Tussenvoegsels *
Achternaam kind *
Geslacht *
Geboortedatum *

Adresgegevens

Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon
Mobiel nummer

Gegevens ouders/verzorgers

Voornaam ouder/verzorger *
Tussenvoegsels ouder/verzorger *
Achternaam ouder/verzorger *
Uw e-mailadres *
Herhaal uw e-mailadres *
Broertje of zusje op de Liduina
Opmerking/vraag
* Verplichte velden