Wat doet de Oudercommissie

De Oudercommissie helpt bij alles waar de school hulp bij nodig heeft. Naast de sportactiviteiten, klussen, culturele activiteiten en het Groene Schoolplein organiseren we jaarlijks met school de volgende activiteiten: 

 • Kinderboekenweek
 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Schoolreis groep 3-7
 • Speeldag starters en de groepen 1 en 2
 • Zomerfeest (om het jaar)
 • Projectweek (om het jaar)
 • Afscheidsavond groep 8


Wil je helpen?

Deze activiteiten doen wij natuurlijk niet alleen. Voor verschillende activiteiten vragen wij of de leerkracht hulp van andere ouders, zoals bijvoorbeeld bij het kerstdiner, de schoolreis of de bosdag. Deze hulp wordt in elke klas georganiseerd door de klassenouder of via inschrijfformulieren op de website.

Heb je zin om ook actief te worden op school, dan kan dit op verschillende manieren:

 

 • Je kunt helpen als er door de klassenouder om ouderhulp wordt gevraagd.
 • Je kunt klassenouder worden.
 • Je kunt lid worden van een commissie (Cultuurcommissie, Sportcommissie, Groene Schoolplein).
 • Je kunt meehelpen met de organisatie van een activiteit, bijvoorbeeld Sinterklaas of een sportclinic.
 • Je kunt lid worden van de OC, waarbij je ongeveer 2 activiteiten per jaar organiseert en meedenkt in de OC-vergaderingen (ongeveer eens per 2 maanden).

Lijkt het je leuk om mee te organiseren aan activiteiten of lid te worden van de OC, mail dan naar oudercommissieliduina@gmail.com of spreek één van ons aan op het schoolplein. We ontvangen nieuwe leden of 'mee-organiseerders' met open armen. Vele handen maken immers licht werk!