Kik

Wie zijn de MR

Oudergeleding medezeggenschap:
 
Harrald Luijerink is vader van Aaron (Groep 4b), Axel (Groep 2b) en Adam (nog te jong voor de Liduina Basisschool).
Contactgegevens: harrald.luijerink@yahoo.com 06 24752802
 
 
 
Thijs Boel is vader van Nino (groep 4) en van Mila (groep 3).
Contactgegevens: thijsboel@yahoo.com, 06 51896968
 
 
Karl Riesebosch is secretaris van de MR en vader van Sterre (groep 5b) en Mats (3a).
Contactgegevens:: karl.riesebosch@gmail.com, 06 24883455
 
Personeelsgeleding Medezeggenschap:
 
Mariecke van der Gaag:
Contactgegevens: mvdgaag@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922
 
Marjolein Janssen
Ik ben Marjolein Janssen en ik ben de juf van groep 3a. Ik zit sinds vorig schooljaar (2015-2016) in de MR. 
Contactgegevens: mjanssen@liduina.lucasonderwijs.nl en 070 3859922
 
Emmy van Wijnen
Contactgegevens: evwijnen@liduinaonderwijs.nl en 070 3859922