Kik

Aanmelden

Wij realiseren ons dat het  zoeken van een basisschool geen gemakkelijke opgave is. Wij nodigen u dan ook van harte uit om eerst eens een kijkje te nemen in onze school op een kennismakingsochtend. U krijgt informatie over de school, kunt alle vragen stellen die u heeft en de kinderen van het 'kinderkabinet' geven u een rondleiding. Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor een rondleiding.

 

Als u na de kennismakingsochtend enthousiast bent geworden over de Liduina basisschool, dan kunt u het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen. 

 
Toelating 
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Wij hebben elk jaar 60 plaatsen en als er meer kinderen zich aanmelden, kijken we naar een aantal toelatingscriteria:

·     U heeft al een kind dat op de Liduina naar school gaat.

·     Uw kind zit op peuterspeelzaal 't Opstapje.

·     U woont in de buurt van de Liduina.

·     U werkt op de Liduina.

Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot. Als er aan het eind van de inschrijvingstermijn nog plek is, krijgen kinderen die op de peuterspeelzaal van 2Samen zitten voorrang.

 

  
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl

 

Per 1 oktober 2018 gaan er nieuwe regels gelden voor het aanmelden van uw kind. Hieronder kunt u lezen welke deze zijn:

 

Uw kind aanmelden bij een basisschool

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.
Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie door de gemeente. Bovendien komt het tegemoet aan wensen van ouders.

 

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Voor uw kind geldt de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. U volgt dan onderstaande 3 stappen.

 

Stap 1: Oriënteren

De 1e belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Sommige scholen hebben inloopmomenten, andere hebben rondleidingen voor nieuwe ouders. Op de websites van alle scholen staat informatie over de school en over kennismaken met de school. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

 

Stap 2: Aanmelden

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.

 

Scholen met leerlingplafond

De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag heeft een 'leerlingplafond'. Deze scholen werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat zij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Als de school van uw 1e voorkeur een school is met een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

 

Voorrangsregels

Scholen mogen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke van deze 4 voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde. In Den Haag mogen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:

  • een broertje of zusje zit al op de school
  • uw kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school
  • u woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft
  • u werkt zelf op de school

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw 1e voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw 2e voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van 3e voorkeur, enzovoorts.

 

Reactie van school

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

 

Stap 3: inschrijven

Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.

Informatie over het aanmelden per school vindt u vanaf augustus 2018 op de website van de school, in de schoolgids van de school en op scholenwijzer.denhaag.nl.

 

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

 

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website Een aanmeldleeftijd.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niets te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

 


Wachtlijst

Voor het schooljaar 2017-2018 is er een wachtlijst.

 

 

Formulier om uw kind aan te melden op de Liduina basisschool:

Invoer:

Gegevens kind

Roepnaam kind *
Voornaam *
Tussenvoegsels *
Achternaam *
Geslacht *
Geboortedatum *

Adresgegevens

Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon
Mobiel nummer

Gegevens ouders/verzorgers

Voornaam ouder/verzorger *
Tussenvoegsels ouder/verzorger *
Achternaam ouder/verzorger *
Uw e-mailadres *
Herhaal uw e-mailadres *
Broertje of zusje op de Liduina
Opmerking/vraag
* Verplichte velden